• Въведение

    Авторката на детска книга и програмист Линда Лукас (Linda Liukas) казва:

    "Това поколение деца израства в свят, в който компютрите и програмирането заемат голяма част от ежедневието. Ето защо е важно да се насърчи любопитството на децата към технологиите и да им покаже, че те могат да изобретяват, да конструират и създават много неща с обикновена клавиатура на компютъра".

    Разбира се, работата с малки деца в ОГРДВ не е за обучение по програмиране чрез използване на изходен код и език за програмиране. По-скоро става въпрос за насърчаване на определени умения чрез игра, което е не само решаващо в програмирането, но и в ежедневието. Тези умения, освен преподаването на медийна грамотност, са насърчаването на търпението и концентрацията, разширяването на речника, логическото мислене и планиране, умения за структуриране и ориентиране, както и разбирането на символи..

    Активната работа с медиите в областта на програмирането е много подходяща за задоволяване на основните нужди на децата за игра чрез сътрудничество и по тематичен начин. Въпреки това, много специалисти вече са притеснени от термина програмиране. Изглежда, че се изискват специални знания и опит, но програмирането просто означава разпознаване на структури и последователности, нещо, което правим всеки ден.