• За този модул

  Когато изучавате този курс, ще…

  • Придобиете знания за различните начини, по които програмирането може да се използва в педагогическата работа
  • Разберете, че не са необходими специални познания за програмиране, за да го преподавате
  • Бъдете насърчавани да се учите от децата, да ги накарате да участват, да блеснат с техните експертни знания и да осмислят по-лесно използването на медии
  • Получите базова информация за творческа работа с програмата Scratch Jr.

  In this module…

  • Основни термини в кодирането ще бъдат обяснени и визуализирани
  • Ще бъдат дадени практически съвети
  • Описанията ще ви помогнат да разберете по-добре съдържанието и да се подготвите да отговорите на въпросите
  • Ще намерите допълнителни връзки, за да получите повече информация