• Програмиране в центровете за ОГРДВ

    Програмиране означава даване на команди на робот или компютър чрез въвеждане на код. Програмирането се използва за създаване на роботи, уеб страници и програми или приложения. Кодът се състои от символи и знаци, които отговарят за извършването на определени команди. Естеството на кода може да варира и може да бъде въведен по различен начин, вариращи от просто натискане на клавиши за управление на робот, до използване на сложни езици за програмиране.

    За да запознаете децата с основите на програмирането, не е нужно да работите на компютър или таблет. Например, можете да започнете с логически игри или игри за насочване на движението (вътре в стаята). Препоръчвам игри, които се фокусират върху творчески и общи решения на когнитивни проблеми. Действайки заедно, се насърчава социалното обучение, решаването на проблеми и уменията за комуникация..

    Децата обикновено разпознават компютрите само като устройства за гледане на видеоклипове или за игра на игри. Тези устройства се използват предимно за извличане на информация или за забавление. Съдържанието само се консумира, не се създава активно.

    Програмирането означава да се превърнем в създател и дизайнер на медийни продукти.

    Освен това, изучаването на основните принципи на програмирането насърчава уменията за планиране, логическо мислене и стимулира децата да обсъждат последователности и ред на основни принципи. С помощта на програмиране чрез игра децата могат да се научат да решават творчески и успешно проблемите. Това може да се постигне в центровете за ОГРДВ с помощта на различни упражнения и игри или прости приложения като ScratchJr. Постепенно децата придобиват знания за функционирането на компютъра и развиват ИТ умения. Те научават например, че компютрите изпълняват само команди, които са им дадени чрез код и по този начин се контролират от хората.