• Възможности за детско развитие чрез програмиране

  Развитие на умения за решаване на проблеми и психологическа устойчивост

  Способността за решаване на проблеми е полезна в ежедневието. В допълнение към решаването на проблеми, децата могат да развият способността да се възстановят бързо след неуспехи. Те научават, че провалът не е непременно лошо нещо. И наистина, той може да бъде нещо положително, защото напредъкът в обучението се постига и при допускане на грешки. Програмирането дава възможност на децата да опитат да направят нещо отново, докато постигнат желания резултат. В същото време, тяхното търпение и способността им да се концентрират се тренират на ранен етап. Това са важни качества, които могат да помогнат на децата в живота.

  Развитие на математически умения, както и на умения за ориентация и структуриране

  Програмирането не е само знанието как да се пише код. За да можете да програмирате ефективно, трябва да можете да мислите логично. Основите за това могат да бъдат поставени в ОГРДВ. Децата трябва да могат да разпознаят даден проблем и след това да го разделят на малки части. Само по този начин той може да бъде решен ефективно. Това се нарича също раздробяване и е една от най-важните математически способности.

  Насърчаване на езикови и комуникативни компетенции

  Когато децата се учат на основите на програмирането в ОГРДВ, те не само разширяват своя речник, но също така се научават как работи комуникацията. Децата научават:

  • как да се изразяват точно,
  • как да се справят с недоразумения и
  • че някой друг може да разбере нещо различно от това, което имат предвид.

  При програмирането трябва да се дават много ясни инструкции за това, което трябва да се направи, в противен случай компютърът не изпълнява командата или прави нещо друго. Тази способност да се мисли внимателно за това как се изразявате и да опишете нещо точно както искате да го постигнете, е умение, което е много полезно във всички сфери на живота.

  Насърчаване на творчеството

  Докато програмират, децата се учат да експериментират и това им дава увереност да бъдат креативни. Те имат възможност да създадат нещо свое. Точно както изучаването на музикален инструмент или нов език, децата се нуждаят от мотивация. Те обичат да получават обратна връзка за нещо, което обичат да правят. Тъй като програмирането е лесно да се научи, децата стават уверени в създаването на нещо ново чрез игра и по творчески начин.

  Подкрепа на социалната компетентност

  Тъй като децата все още не седят пред компютъра сами и не програмират, те обикновено учат основите на програмирането без компютър в групата си. Това може да помогне за насърчаване на социални умения, като способността за сътрудничество, както и способността да се приема конструктивна критика.

  Умения, придобити при обучение по програмиране